socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen

Boligindretning - boligskift - anvisning af anden bolig - fysisk funktionsnedsættelse

Principafgørelsen fastslå at kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.


Find et resumé og link til principafgørelsen i menuen Lovgivning

Udgivet: 04-03-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk