socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Minister erkender behov for inklusion

20.000 mennesker med handicap har brug for en inkluderende boligpolitik

Danske Handicaporganisationer (DH) og Landsforeningen LEV har afholdt møde med ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen.

Emnet for mødet var at drøfte, hvordan der kan skabes en mere inkluderende boligpolitik, så også personer med handicap og behov for støtte kan leve og bo som alle andre. Der er nemlig en stigende tendens til, at boligerne til mennesker med handicap bygges som store institutioner langt væk fra der, hvor andre bor. 


DH ser gerne, at der fremadrettet laves en samlet boligpolitik for alle borgere i Danmark og ikke som i dag, hvor boliger til målgruppen af borgere med behov for støtte, og i visse tilfælde også særlig boligindretning, ikke indtænkes i den almindelige by- og boligudvikling.


Læs hele artiklen på Spastikerforeningens hjemmeside (åbner nyt vindue)

Udgivet: 04-02-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk