socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Boligkonferencen 2012

Reportage fra Boligkonferencen, onsdag d. 13. juni 2012, Comwell Middelfart.

Af Maja Müller, Socialstyrelsen.

Faglig konsulent Anne Christensen bød omkring 50 deltagere velkommen til Boligkonferencen 2012. Boligkonferencen satte i år fokus på boligændringer til børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser samt bariatri – boligændringer til borgere med svær overvægt.

Anderledes boligændringer – Mødet med familien

Annemette Skouboe, ergoterapeut og sagsbehandler i Esbjerg Kommune, berettede om boligændringer til en pige med en psykisk funktionsnedsættelse. Pigen, Iben, har infantil autisme og er meget udad reagerende. Familien henvendte sig til Esbjerg kommune for at få hjælp til at kunne beholde Iben i hjemmet. Kommunen gik ind i sagen.

 

Sagen var en stor og omfattende boligændrings-sag, hvor Annemette Skouboe og en anden sagsbehandler udarbejdede en systematisk fremgangsmåde og tilgang. Udfordringen var, at Iben havde mange konflikter med sine tre søskende. Hun tømte skabe og skuffer, sov ikke om natten, var meget voldsom og ville dagligt stikke af.

 

Det var en kompliceret sag, og derfor kom VISO også på banen. Berit Christensen, som er pædagog fra Bihuset blev VISOs konsulent på sagen i november 2008.

Pædagogens erfaringer vedrørende boligindretninger for børn og unge

Berit Christensens pædagogiske bistand kom især til at dreje sig om hjælp til at håndtere Ibens adfærd og kommunikation.
Berit Christensen fortalte, at hun begyndte sine observationer af Iben i starten af 2009, og foreslog herefter nogle løsninger, som kunne være med til at forbedre forholdene i hjemmet, inden boligændringerne blev gennemført.

 

Det var blandt andet vigtigt at give Iben nogle redskaber i forhold til kommunikationen. Iben fik en tavle med billeder, så hun kan kommunikere med sine omgivelser. Familien bruger stadig tavlen, og det fungerer rigtig godt.

Berit Christensen fortalte også, at Iben let blev påvirket af larm og støj, og reagerede fysisk og voldsomt. Derfor begyndte forældrene også at bruge tavlen i forbindelse med adfærd. Tavlen visualiserer de steder, hvor hun kan holde ’pauser’ henne og falde til ro. Iben blev ligeledes trænet i at benytte toilet, og i dag er hun i stand til selv at bruge det.

Anderledes boligændringer – de konkrete løsninger

Annemette Skouboe fortalte om de konkrete boligændringer som hjalp Iben til at kunne blive boende hjemme. Iben skulle i første omgang have sit eget værelse, som kunne afskærme hende i forhold til larm fra resten af familien. Iben skulle også kunne bades uden at det betød en oversvømmelse af det meste af huset hver gang.

 

Resultatet blev at Iben fik sin egen afdeling med soveværelse, legeværelse og badeværelse samt en entre. I Ibens afdeling er der vinylgulve, el-kontakter 190 cm over gulvet, varmeregulering, akustiklofter, vinyl på vægge i badeværelset, diktator på døre, plexiglasvinduer, skrå vindueskarme, lås på vindue, lås på toilet mm..

 

Annemette Skouboe fortalte, at Iben og familien er efter boligændringerne blevet gladere. Der er kommet mere ro på i hjemmet, og Iben kan blive i hjemmet som ønsket.

 

Læs og download Annemette Skouboes præsentation (åbner nyt vindue)


Læs og download Berit Christensens præsentation (åbner nyt vindue)

Anbefalinger til plads, indretning og konstruktioner i boligen for svært overvægtige personer

Det andet emne på årets Boligkonference var boligindretning til svært overvægtige personer. Lone Sigbrand, arkitekt, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, fortalte deltagerne om emnet. Lone har beskæftiget sig med tilgængelighedsområdet i 12 år.

 

 

FAKTA:
Borgere med svær overvægt er borgere med et BMI over 30. Når BMI er højt er der større risiko for følgesygdomme. I Danmark anslås 600.000 danskere at være svært overvægtige.


 

Bariatri er et emne som der indtil nu ikke har været meget fokus på. Hverken i lovgivningen eller i forhold til hjælpemidler.
Lone Sigbrand fortalte deltagerne at der ikke er meget i lovgivningen som refererer til indretning til plejekrævende – og slet ikke i forhold til bariatri. Lovgivning på området indeholder ikke de krav til plads som bariatriske borgere kræver. Det er derfor et område, hvor man skal være opmærksom i forhold til bevilling af boligændringer.

 

Lone Sigbrand understregede betydningen af boligens konstruktionsmæssige forhold. Eksempeltvis nævnte hun at man skal være opmærksom på gulvets understøttelse og guldbelægninger. Lofthøjden har betydning for anvendelsen af loftlift. Væghængte toiletter stiller store krav til konstruktionen - og monteringen i væggen.  

 

Anne Christensen berettede, at der i forhold til hjælpemidler til borgere med svær overvægt, er en del ting som er værd at være opmærksom på. I forhold til senge er det for eksempel vigtigt ikke kun at se på maksimum brugervægt, men også på maksimum belastning. I forhold til rollator og kørestol er det vigtigt at medtænke borgerens bredde – ikke kun kørestolen eller rollatorens.
Lone præsenterede herefter cases om borgere med svær overvægt.

 

Se cases og download Lone Sigbrands præsentation (åbner nyt vindue)

Udgivet: 18-06-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk