socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ny principafgørelse

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen er nu at finde i netværket.

Ankestyrelsen udsendte 1. februar to nye principafgørelser med relevans for boligområdet. 

Afgørelsen kan findes via Principafgørelser under Lovgivning:

 

Principafgørelse 33-12: Efterprøvelse af retlige spørgsmål - skønsmæssig afgørelse - boligindretning

Udgivet: 02-02-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk