socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Nyt i Vidensbank og Kalender

Duftallergi, fritvalgsordning, vådrumssikring og nye arrangementer i 2012.

Vidensbankens logoI netværkets Vidensbank er der nu tre nye opslag at finde under Opslagsord, nemlig:

Opslagsord i Vidensbanken bliver til på forskellig vis – de to førstenævnte er dannet på baggrund af indlæg i henholdsvis Forum og Spørg juristen, mens det tredje er udarbejdet af arkitekt ved Statens Byggeforskningsinstitut Lone Sigbrandt

Opslagsord er tænkt som en hjælp til både nye og erfarne sagsbehandlere og andre fagpersoner, der her hurtigt kan finde forklaringer på forskellige ord og begreber inden for boligområdet.

Husk, at du som deltager selv kan både oprette og redigere i spørgsmål og svar i Opslagsord.


Netetikette – følg op på egne spørgsmål

Opslaget om duft- og kemikalieoverfølsomhed er udarbejdet på baggrund af et spørgsmål fra deltager Sissel Hesselbjerg Jacobsen, visitator i Allerød Kommune. Hun stillede i efteråret 2011 et spørgsmål til sine kolleger i bolig.hmi.dk, og fik mange og gode svar fra andre deltagere i netværket.

Sissel Hesselbjerg Jacobsen fulgte siden selv op på tråden ved at takke for de mange svar og kort fortælle, hvordan sagsforløbet endte. Det er et rigtig godt eksempel på god netetikette, som vi fra bolig.hmi.dk’s side gerne vil opfordre alle deltagere til at huske på – både for at stille kolleger i netværkets nysgerrighed, men også som en hjælp til kolleger, der en dag står med en tilsvarende sag i hånden.

 

KalenderikonNyt i kalenderen

Før jul lancerede bolig.hmi.dk en ny funktion i netværket, nemlig en kalender med oversigt over forskellige arrangementer relevante for netværkets deltagere. Kalenderen bliver løbende opdateret med nye arrangementer, som du som deltager i netværket selv har mulighed for at sende ind (se evt. nyhed af 15. december 2011)

De nyeste arrangementer, der er lagt i kalenderen er fra Statens Byggeforskningsinstitut og bærer titlerne:

  • SBi-kursus om Tilgængelighed i bygninger og udearealer
  • SBi-kursus om introduktion til tilgængelighed
  • SBi-kursus Overblik over Bygningsreglementet

Se hele kalenderen her

Udgivet: 26-01-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk