socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Håndtering af konflikter i pårørendesamarbejdet

Ny håndbog fra Servicestyrelsen om forebyggelse og håndtering af konflikter.

Som et led i projektet "Håndtering af konflikter i pårørendesamarbejdet" har Servicestyrelsen udgivet håndbogen "Samarbejde med pårørende - Forebyggelse og håndtering af konflikter."

Formålet med håndbogen er at tilbyde viden og metoder til at forebygge og håndtere konflikter på de danske plejecentre.

Konflikter kan ofte være uhåndgribelige og komme til udtryk som uro, forråelse af sproget, sygemeldinger eller en fornemmelse af at der er "noget galt". Det er ikke altid tydeligt, at der er tale om en konflikt, men alligevel bruges termen "konflikthåndtering" som fællesbetegnelse for det arbejde, der skal gøres, når der er noget, der skal arbejdes med.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk for fagpersoner, der arbejder med pårørende og dermed kan komme ud for at skulle løse konfilkter på f.eks. plejecentre.


Bogen er gratis og kan downloades på Servicestyrelsens hjemmeside via bolig.hmi.dk's links-oversigt

Udgivet: 22-11-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk