socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Vær med til at forbedre de almene boliger

Styringsreformen skal sikre bedre samarbejde mellem kommune og boligorganisationer.

Da Hjælpemiddelinstituttet 15. juni holdt årets boligkonference, var omdrejningspunktet for dagens sidste oplæg fremtidens almene boliger. Her efterlyste flere deltagere bud på, hvordan man som sagsbehandler kan komme i dialog med boligselskaberne om nye tiltag, hvorfor oplægsholder Ulrik Steen Jensen fra Lejerbo efterfølgende har sendt Hjælpemiddelinstituttet en pjece om Styringsreformen.

Styringsreformen af den almene sektor medfører nemlig en række lovændringer og regelforenklinger, som betyder en ændring fra detailstyring til aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer.

En af de vigtigste konsekvenser af styringsreformen er, at en styringsdialog mellem kommune og boligorganisation skal være grundstenen i samarbejdet.

Pjecen indeholder en gennemgang af de krav og muligheder, som reformen medfører samt nogle råd til, hvordan de nye krav kan håndteres.


Download dokumentet Styringsreformen – det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner, en brochure fra KL og Boligselskabernes Landsforbund (pdf) (nyt vindue).

Udgivet: 04-07-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk