socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Listetyve og låsesmede

En elektronisk døråbner er en klar fordel, når beboere i el-scootere skal låse sig ind i gården, men åbneren kan medføre potentielle problemer for opgangens øvrige beboere.

Billede af en døråbner monteret på en trædør.Hjælpemiddelinstituttet fik for nylig en henvendelse fra formanden for en andelsboligforening i København. En af andelsforeningens beboere bruger el-scooter som transportmiddel og har derfor af kommunen fået bevilget en elektronisk døråbner, så vedkommende kan åbne døren ved et tryk på en fjernbetjening.

En rigtig god løsning for beboeren, der nu let kan komme ind og ud.

Hvem betaler låsesmeden?

Ejendommens øvrige beboere har ingen fjernbetjening. Skal de låse op indefra, skal de blot trykke på en knap ved siden af døren, og skal de låse op ude fra, skal de bruge en nøgle (den samme som til hoveddør, kælder etc.), som de skal sætte i et nøglehul på væggen ved siden af døråbneren.
”Men der er mange, her i de første uger, der har svært ved at huske, at de skal bruge nøglen, så de har forsøgt at åbne døren på almindelig vis,” fortæller andelsboligforeningens formand Boye Jensen.

Det har betydet, at vrideren til låsen ret hurtigt gik i stykker, så en låsesmed måtte tilkaldes. Låsesmeden mente dog ikke, fejlen skyldtes for hårdhændet håndtering, men derimod, at døråbneren ikke var installeret rigtigt af kommunens tekniker.

Boye Jensen kontaktede Hjælpemiddelinstituttet, da han var i tvivl, om hvem, der skulle betale regningen på ca. 1400 kroner til låsesmeden? Andelsboligforeningen eller kommunen?

Bolig.hmi.dk’s konsulent henviste Boye Jensen til kommunen, nærmere bestemt den pågældende el-scooterbrugers sagsbehandler for en nærmere afklaring. Men både i første omgang og da låsen for nylig gik i stykker igen, har foreningen dog valgt selv at betale regningen.

”Vi ville ikke gøre for stort et nummer ud af det, så vi har bare betalt af foreningens fælleskasse,” forklarer Boye Jensen, der dog håber, de øvrige beboere efterhånden lærer at bruge nøglen.

Pas på tyven

På Hjælpemiddelinstituttet benyttede vi henvendelsen fra Boye Jensen til at forhøre os om, hvilke erfaringer foreningen derudover havde gjort sig med døråbneren.

Boye Jensen fortæller, at en ulempe ved den nye døråbner er, at den har givet frit slag for potentielle cykel- og barnevognstyve og andre med ønske om at komme ind i baggården.

”Den gamle dør smækkede i med det samme, men den nye dør står åben i tyve sekunder, før den lukker. Det passer med den tid, det tager at få kørt el-scooteren ind, men når vi andre låser os ind, er vi jo for længst gået ind i opgangen, inden døren lukker,” forklarer Boye Jensen, der tror, det kun er et spørgsmål om tid, før det fører til besøg af uvedkommende.

Mindre støj

Derudover virker døråbneren efter hensigten, og beboeren med den bevilgede el-scooter er yderst tilfreds med løsningen.
”Og det er jo det vigtigste,” siger Boye Jensen.

 

Han påpeger desuden, at der også er andre fordele for de øvrige beboere. F.eks. lukker den nye dør bedre, og den larmer mindre, når den smækker i – ikke mindst til stor glæde for de beboere, der bor nærmest døren.

 

Flere billeder af den omtalte døråbner kan ses i netværkets nye billeddatabase.

 

Billederne er indsendt af omtalte andelsboligforenings formand Boye Jensen på opfordring fra bolig.hmi.dk og er de første i databasen. Har du billeder af boligindretninger og evt. tilhørerende historier, hører vi meget gerne fra dig. 
Skriv til webredaktør Pernille Bonne Rasmussen.

Udgivet: 14-06-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk