socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Hjælp/kom godt i gang

Læs i Vidensbanken

Hvis du vil læse om et opslagsord, så klikker du blot på ordet i listen. Herefter kommer du hen på opslagsordets indholdsside. Her kan du se den seneste version af indholdet. Du kan også se, hvem der har skrevet eller redigeret indholdet senest, og hvornår ændringen er foretaget.
Hvis du klikker på Vis historik, så kan du se alle versioner af indholdet, dato samt forfatter på Opslagsordet.
Desuden kan du redigere indholdet ved at klikke på Rediger opslagsord.

Rediger opslagsord

Du kan redigere et eksisterende opslagsord ved at klikke på Rediger opslagsord.
Du bør nu have et stort tekstfelt, hvor du kan rette i den eksisterende beskrivelse.
I forlængelse af beskrivelsen er det muligt at tilknytte en række links, så du nemt kan henvise til anden information.
Når du er færdig med at redigere, klikker du på Gem, hvorefter systemet gemmer den nye version. Der er også mulighed for klikke på Fortryd, hvis du skulle fortryde.

Tilknyttede informationer

Hvis du har nogle supplerende informationer, som du har lyst til at bidrage med, fx i form af erfaringer, så kan du klikke på Tilknyt information under de enkelte opslagsord. Herved fremkommer et tekstfelt, hvor du kan skrive dine informationer.

Opret et nyt opslagsord

Hvis du vil oprette et nyt opslagsord, så klikker du blot på Opret opslagsord under Vidensbank. Herefter kommer du på en side, hvor du skal skrive selve opslagsordet i feltet Opslagsord (det ord, som kommer med i ordlisten på forsiden af Vidensbank).
I feltet Beskrivelse, skriver du dit forslag til definition eller en beskrivelse af opslagsordet.
Hvis du ønsker at tilknytte links for at supplere beskrivelsen, skriver du dem (max. 5) i Vedhæft link-felterne.
Til sidst klikker du på Gem, og opslagsordet er oprettet.

At skrive i Vidensbanken

Når du starter med at bidrage til Vidensbanken, er det vigtigste, at du fylder viden ind. Du behøver ikke bekymre dig så meget om formatering i starten; typisk vil nogle se din beskrivelse kort efter, at du har oprettet den, og rette den til, så den passer ind i stilen. Med tiden vil du få fornemmelse for, hvordan artikler skal se ud.
Det er naturligvis vigtigt, at du skriver ud fra et neutralt synspunkt, dvs. at du skal undgå personlige synspunkter og undlade nedladende beskrivelser af synspunkter, som du ikke er enig i.
Du skal også være forberedt på, at der bliver rettet i det, som du skriver, uden at nogen nødvendigvis spørger dig til råds. Modtag dette positivt.
Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk