social_boligstyrelsen_2023
sidliggodt.png
Du er her:

Brugerundersøgelse SidLigGodt 2022

 Tak til de, som deltog i onlinenetværkets brugerundersøgelse i september. Ud af netværkets 454 deltagere, var der besvarelser fra 19. Her er essensen af svarene:


På spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du overordnet set med netværket?’ svarer 63% meget tilfreds og 37% tilfreds.


På spørgsmålet ’Hvor ofte er du inde på netværket?’ svarer 58% 1-2 gange månedlig (1 oftere, resten sjældnere).


På spørgsmålet ’Hvilken betydning har netværket for din opgaveløsning?’ svarer 74% ’ny indsigt og viden’, 68% svarer ’inspiration gennem spørgsmål/svar-funktionen’, mens 53% svarer ’sparring fra andre deltagere’.


De mest brugte funktioner er Spørgsmål/svar (74%), Hjælpemidler (68%), Nyheder (58%) og Forum (53%).Dette resultat kan vi være godt tilfredse med, men vi er også klar over, at det sikkert er de 19 mest engagerede, som har svaret.


Hvis svarprocenten var højere, ville vi nok få et andet billede, hvor vi måske kunne få nogle tips til at gøre netværket endnu bedre. Så hold jer ikke tilbage – fortæl os, hvordan vi kan blive bedre!


Udgivet: 18-11-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk