socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Faaborg-Midtfyn Kommunes lejringskatalog er blevet opdateret

Lejringskataloget fra Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet udvidet og opdateret i januar 2019. 

Lejringskataloget fra Faaborg-Midtfyn Kommune fås nu i en udvidet og opdateret version. Lejringskataloget er til dig, der skal lejre en person eller ønsker inspiration til din viden om lejring. I lejringskataloget kan du finde viden og konkrete eksempler på lejringer, der kan afhjælpe forskellige problematikker.


Opdateringer i videnskapitlet

Kataloget er udvidet i videnskapitlet med et afsnit om alignment, brug af plejeseng, nedlejring, vendeskema og lejringsplan. Princippet i nedlejring er at give borgeren små, rolige aflastende stillingskift, samtidig med at nattevagterne kan udføre deres omlejringer med små tilretninger. Der er præsenteret en måde at anvende et vendeskema på, så nedlejring indgår i det, samt præsenteret en lejringsplan, som helt lavpraktisk kan være med til, at man får fulgt op på, om indsatsen virker.


Nyt redskab

Døgn ur-overblik over stillinger - et redskab, der kan være med til at sætte fokus på de stillinger, borgere sidder eller ligger i i lang tid og anvendes til efterfølgende at lave en handlingsanvisning – er også blevet tilføjet – sammen med P-skiven, som har fokus på stillingskift, der kan være en hjælp ift. at få lavet de aftalte stillingskift.


Hent den opdaterede version af lejringskataloget under Redskaber i SidLigGodt Vidensbanken.


 


 

Udgivet: 06-03-2019

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk