socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Resultater fra brugerundersøgelsen 2016 i SidLigGodt

Redaktionen vil gerne sige tak for jeres positive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse


I brugere af SidLigGodt giver i brugerundersøgelsen 2016 udtryk for, at I overordnet set er tilfredse eller meget tilfredse med SidLigGodt-netværket. I opfatter det som et godt og neutralt netværk, som giver jer god inspiration, og I har nytte af at mødes i de årlige netværksmøder.


Samtidig giver I udtryk for, at I gerne vil gøre brug af netværket endnu mere, men at I finder det vanskeligt at beskrive en siddestillingsproblematik for kolleger i Forum eller for specialisterne – der skal bruges for lang tid på det. Men de kolleger, der stiller spørgsmål, får gode svar af specialisterne, som alle sætter stor pris på. Nogle giver udtryk for et ønske om flere svar på spørgsmål i Forum, så aktiviteten kunne højnes. fire Smileys


Det er Nyheder og Forum, som mange bruger mest, men også Hjælpemidler bliver brugt til opslag. Det ser ud til, at det meste rent teknisk fungerer godt på netværket, selvom nogle sider ikke bruges så meget, hvilket bevirker, at man ikke ved, om siderne fungerer godt eller dårligt. Ca. 2/3 af jer, der har deltaget i undersøgelsen, bidrager ikke til aktiviteten på netværket og angiver, at I enten ikke har behov, ikke har tid eller glemmer muligheden.


Mange af jer giver udtryk for, at I bruger netværket til at holde jer fagligt opdateret på området SidLigGodt.


Tak for jeres bidrag til undersøgelsen og tak for godt samarbejde i 2016 – vi tager jeres respons med i det videre arbejde med netværket og glæder os til at ses på SidLigGodt i 2017.


Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul!

Udgivet: 15-12-2016

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere