socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Kugle- eller kædedyne som hjælpemiddel

Ny principafgørelse


 

ParagrafPrincipafgørelsen handler om hvornår en kugle- eller kædedyne er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.

 

En person med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.


Hvis formålet med det ansøgte derimod er at forbedre funktionsevnen eller forebygge yderligere forværring af funktionsevnen som et alternativ til anden behandling, skal det ansøgte betragtes som et behandlingsredskab. Der kan ikke ydes hjælp til behandlingsredskaber efter servicelovens regler.

 

Afgørelsen af hvorvidt kugle- eller kædedyne er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel beror på, hvilke behov brugen af dynen skal afhjælpe og vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang. En kugle- eller kædedyne kan bevilges til varigt brug i hjemmet, hvis tilstanden ikke kan afhjælpes ved den øvrige behandling. 

 

Link til "principafgørelse 94-15 om hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - behandlingsredskab" under Lovgivning.

 

 

Udgivet: 11-01-2016

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere