socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Familiefest og jura

Humor og god stemning prægede, sammen med lovstoffet, dagsordenen i Næstved.

 

Billede af opmærksomt lyttende mødedeltagere

 

Der var solskin, blå himmel og vind i vimplerne uden for det smukke hotel Kirstine i Næstved, hvor andet bilnetværksmøde 2011 blev holdt torsdag d. 5. maj.

 

Da deltagerne havde forsynet sig med frisk frugt og taget plads under mødelokalets lysekroner præsenterede en oplagt Kenneth Berg, jurist i Statsforvaltning Sjælland, deltagerne for en spændende gennemgang af arbejdet med ankesager i regionen. Hans oplæg tog bl.a. udgangspunkt i praksisundersøgelser, generelle tendenser i hjemviste sager, to cases om trivselsbiler samt den nye bilbekendtgørelse.

 

Portrætbillede af Kenneth BergKenneth Berg (billede tv.)lyttede til deltagernes argumenter og frustrationer over konkrete hjemviste sager og lovede at tage alle kommentarer med hjem til efterretning. Og så formidlede han i præsentationen bl.a. også sin mailadresse og lagde op til et godt samarbejde, ”så vi måske fremover kan undgå nogle af klagesagerne.”

 

Kenneth Bergs præsentation kan downloades her (pdf) (åbner nyt vindue).

 

I forhold til den nye bilbekendtgørelse kunne Kenneth Berg, i øvrigt i tråd med hans kolleger i Region Hovedstaden, fortælle, at de endnu ikke har haft sager, hvor de nye regler gør sig gældende.

Familiære paragraffer

Da de to repræsentanter for Socialministeriet efter kaffepausen gik på for at svare på spørgsmål fra deltagerne, kommenterede fuldmægtig Martin Lindeblad de hyggelige omgivelser på Hotel Kirstine, da han indledningsvist takkede deltagerne for, at han og kollega Line Krabbe måtte komme til mødet.

 

Billede af mødedeltagere omkring kaffebordet”Her var så muntert, da vi trådte ind af døren, at det var som at træde ind til en familiefest – og jeg vil med glæde fortælle ministeren, at jeg har set, hvor glade praktikerne er for de nye bilregler,” sagde han blandt andet og forårsagede et latterbrøl blandt deltagerne.

 

Eftergivelse af gæld

En mødedeltager stillede et spørgsmål i forhold til den nye lovgivnings øgede mulighed for eftergivelse af gæld ved frakendelse af bil. Spørgsmålet gik på en konkret sag om en familie med gæld efter en kassebil: Kommunen bevilgede bilen for seks år siden, men familien har i dag ikke har råd til at betale.

 

”Kan man eftergive den resterende gæld med hjemmel i de nye regler,” ville deltageren vide?

 

Det afviste Martin Lindeblad og Line Krabbe; i afgørelser, der er truffet før 1. oktober 2010, er det de gamle regler, der gælder.

 

Frakendelse af bil ved skilsmisse

En anden deltager spurgte til en sag, hvor et ægtepar er blevet skilt. Den ægtefælle, der har handicapbil pga. nedsat funktionsevne, kører ikke selv bilen, og hvad gør man så; frakender eller fastholder bevilling? Funktionsnedsættelsen er den samme, kørselsbehovet er det samme, men der er ikke længere nogen fast chauffør til at køre bilen.

 

I denne sag var de to fra ministeriet ikke enige; Martin Lindeblad mente umiddelbart, at så længe funktionsnedsættelsen er den samme, så har borgeren ret til bilen, mens Line Krabbe argumenterede for, at tilføjelsen ”eller forhold knyttede hertil” også spiller ind, hvilket betyder, at man i vurderingen af genbevilling må tage højde for omstændighederne også. Efter intern debat, blev de to enige om Line Krabbes udlægning.


Tro og love

I forhold til tro- og loveerklæringen påpegede en deltager, at hvis der er sket en gradvis forringelse af en borgers handicap, er borgeren nogle gange ikke selv opmærksom på, at der er ændrede, forringede, forhold i forbindelse med deres handicap. De skriver derfor, i god tro, under på, at alt er som ved sidste bevilling, og så bliver forværringen først opdaget ved bilafprøvningen.

 

”Skal vi så starte forfra og indhente lægeerklæringer og lave en ny vurdering? Eller skal vi bare tilpasse bilen og så notere os til næste gang, at der er noget, der skal kigges på?” sagde deltageren og tilføjede, at hun synes, tro og love-erklæringen gav ekstra - ikke mindre - arbejde.

 

Svaret på spørgsmålet lød, at ja, man vil være nødt til at sagsbehandle efter reglerne, hvis tro og love erklæringen ikke kan gælde pga. forringet helbred.

 

Læs også månedens netværkerportræt, hvor en deltager fra Næstved fortæller om kommunens succes med tro og love-erklæringen.

Bagatelgrænse ved udbetaling af provenu

Et andet spørgsmål til ministeriet lød:

"Har man overvejet en bagatel-grænse for, hvor meget krudt, man vil bruge på at lave udregninger, hvis det beløb, der skal udbetales er mindre, end de udgifter kommunen bruger på at lave beregningen og sende pengene til udbetaling?” spurgte deltageren med henvisning til, at hvis borgeren kun selv har betalt for metallak til en kassevogn, så udgør det ved salg en meget lille del af provenuet.

Line Krabbe anerkendte problemstillingen og nævnte selv et eksempel fra netværksmødet i Region Hovedstaden 4. maj, hvor en borger, da alle regnestykker var gjort op, havde 33 øre til gode. Men hun måtte erkende, at det ikke var en problemstilling, der var taget højde for i udarbejdelsen af de nye regler.

”Det vil blive taget til efterretning, men det vil kræve en lovændring mere at rette op på problemstillingen – og en sådan ligger ikke umiddelbart i kortene lige nu,” sagde hun.

Etik, moral og passagersæder

Dagens sidste spørgsmål gik på det etiske og moralske: Skal man som handicappet bilejer have mulighed for at sidde ved siden af chaufføren, hvilket kræver en særlig indretning, selv om man ikke har en helbredsmæssig problemstilling, der kræver at man er tæt på sin hjælper under kørslen?

Line Krabbe og Martin Lindeblad turde ikke svare entydigt på, hvad ankestyrelsen ville sige i en sådan sag, men tolkede umiddelbart loven i retning af, man ikke kan bevilge en særlig indretning alene på baggrund af etiske argumenter.

Spørgetime tvangslukket

Selv med tyve minutters ekstra taletid var der stadig masser at spørge de to repræsentanter fra ministeriet om, men mødeleder og netværkskonsulent Else Marie Hansen, Hjælpemiddelinstituttet, havde lovet at mødet sluttede til tiden.
”Vi bliver jo alligevel aldrig helt færdige med at stille spørgsmål,” sagde hun med et smil da hun takkede de to for deres deltagelse.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødedeltagere nyder kaffen i de tilstødende lokaler.

Mødedeltagere fordybet i gruppearbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbejde og pause i skøn forening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nye bilregler diskuteres.

Billede af netværkets konsulent Else Marie Hansen i samtale med den mødedeltager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværket bil.socialstyrelsen.dk's konsulent Else Marie Hansen i samtale med en mødedeltager.

Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk