Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bil
Du er her:

Diskussionslystne deltagere på første netværksmøde

Der var masser af spørgsmål til de to repræsentanter fra Statsforvaltning Hovedstaden, Dorthe Stryhns og Allan Nielsen, da de holdt oplæg på årets første bilnetværksmøde 2011 onsdag d. 4. maj i Allerød.

 

 


Billede af 50 lyttende mødedeltagere.Netværksmødet i Allerød, Region Hovedstaden, trak fulde huse, og med bare en times oplæg inklusiv spørgetid, nåede ikke alle 50 deltagere at komme til orde, så diskussionerne fortsatte ind i den efterfølgende kaffepause og gruppediskussionstid.

 

Gangtest og kørselsbehov

Et af de emner, der blev diskuteret var gangtest; hvad gør vi, når borgeren prøver at snyde i forhold til, hvor langt han kan gå? Hvordan sikrer vi en rigtig afgørelse, og hvordan undgår vi en hjemvisning – eller en klagesag i det hele taget?

 

Der var flere råd fra både oplægsholdere og deltagerne selv. En deltager Allerød_11.JPGpåpegede, at man fik et mere reelt billede af gangproblemer ved at lave gangtesten på ’ukendt grund’, altså ikke i borgerens vante omgivelser.

 

Kørselsbehov blev også diskuteret, ikke mindst det forhold, at ansøgernes oplyste kørselsbehov ofte synes urealistisk stort.

 

”I vores vurdering kigger vi også på, om det oplyste behov ligger inden for det normale - og det er altså ikke normalt, at en person besøger sine voksne børn tre gange om dagen,” sagde Allan Nielsen og tilføjede: ”Og det må man gerne sige til borgeren.”

 

Hot-line til nævnet

Selv om den time, oplægget varede, hurtigt var overstået, fik deltagerne masser af Allerød_5.JPGbrugbare informationer med sig hjem.

 

”Det er altid godt at høre deres bevæggrunde for de afgørelser, de træffer, selv om diskussionen tydeligt viste, at det ikke med de nye regler er blevet lettere at afgøre kørselsbehovet,” sagde sagsbehandler Birte Thomsen fra Albertslund Kommune efterfølgende.

 

Både hun og de øvrige deltagere var rigtige glade for især én oplysning fra nævnet, nemlig udleveringen af et direkte telefonnummer til nævnet, så deltagerne altid kan ringe, hvis de har et tvivlspørgsmål i forbindelse med en sag.

 

Den information og mulighed blev mødt af spontane udbrud som ”aj, hvor dejligt” og ”super godt” og vidnede om, at det ikke altid er helt så lige til at komme igennem til nævnene.

 

Dorthe Stryhns og Allan Nielsens oplæg kan downloades her (pdf) (åbner nyt vindue)

 

Ministeriet og de nye regler

Allerød_9.JPGEfter gruppediskussionerne i kaffepausen var det Line Krabbe og Martin Lindeblad, fuldmægtige i Socialministeriet, der trådte frem for forsamlingen. De to oplægsholdere fortalte indledningsvist, at der ikke var forhåndstilsendt ret mange spørgsmål om de nye regler.

 

”Vi håber selvfølgelig, at det er et udtryk for, at reglerne fungerer i praksis,” sagde Martin Lindeblad med et glimt i øjet, mens han og Line Krabbe udtrykte bekymring for, om der nu overhovedet var nok spørgsmål til at fylde deres taletid på mødet.

 

Det viste sig dog hurtigt, at der var masser at snakke om, ikke kun i forhold til de nye regler, men også i forhold til de eksisterende regler for bevilling af bil.

 

 

Allerød_3.JPGAllerød_4.JPG

Allerød_10.JPGAllerød_1.JPG

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk