socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Nye tiltag i forlængelse af brugerundersøgelse

Stor tilfredshed generelt, men plads til forbedringer.

Rigtig mange deltagere valgte at svare på bil.hmi.dk’s brugerundersøgelse december 2010, og redaktionen bag netværket er meget glad for de mange input til videreudvikling af netværket.

Undersøgelsen viste, at netværket opleves som en hjælp i det daglige arbejde, og generelt er deltagerne glade for, at de nu får en mail, når der er nyheder og nye spørgsmål/svar i Forum og Spørg juristerne.

Der en markant stigning i aktivitet på netværket, hvilket også afspejles i den voksende mængde af indlæg, spørgsmål/svar, nyheder og redskaber.

Søgefunktioner

Dog giver flere deltagere udtryk for, at netop mængden af informationer har nået et niveau, hvor det er blevet sværere at navigere rundt i de forskellige elementer.

En del deltagere efterlyser bedre søgefunktioner på flere sider. Det gælder blandt andet nyhedsarkivet, hvorfor en søgefunktion til denne side er ved at blive udviklet.

I forhold til søgning i Spørg juristen er det som deltager værd at være opmærksom på, at der fra første side i Lovgivning kan søges i alle undersider, lige som der kan søges i de enkelte kategorier. Derimod kan man i Forum kun søge via søgefeltet på første side.
Billede af netværkets forside, hvor søgefeltet er markeret
Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at der i øverste højre hjørne af siden, uanset hvilken side, du står på, findes et søgefelt, der søger i alt indhold på netværket. Ved at søge via denne funktion finder du således alt, hvad der findes i netværket om et givent emne. Prøv f.eks. at søge på ’provenu’, så får du en liste over alt, hvad der er skrevet om provenuer, både i nyheder, Forum, Lovgivning, Litteratur, osv. (søgefeltet er markeret på illustrationen til herover).

Nemmere at logge ind

Flere deltagere oplever det som besværligt, at de skal logge ind, når de klikker sig fra maillinket ind i netværket. Dette er for at sikre, at netværket fortsat er et lukket netværk, hvor deltagerne kan agere i fortrolighed uden at udefrakommende kan kigge med. Det kan vi desværre ikke lave om på.
Til gengæld vil det fremover blive lettere at huske sit brugernavn, da alle brugernavnene i løbet af 2011 vil blive ændret til den mailadresse, du har oplyst i din profil. Det vil naturligvis blive meldt tydeligt ud, når det sker.

Vi takker for konstruktive og positive tilbagemeldinger og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2011.

Udgivet: 10-02-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk