socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Høring: Skal handicappede børn anbragt uden for hjemmet have større bilstøtte end i dag?

Forslag til lov om ændring af lov om social service er i høring frem til 31. januar

Under overskriften "Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet" har Socialministeriet sendt et udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service til høring.

Handicapbil

En del af forslaget handler om, hvorvidt børn under 18 år med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er anbragt uden for hjemmet, skal have ret til bilstøtte i videre omfang end i dag.

Forslaget omfatter de situationer, hvor en handicapbil er nødvendig på grund af barnets funktionsnedsættelse og samtidig kan sikre barnets befordrings-muligheder, når barnet opholder sig i hjemmet.

Det forudsættes, at der under samværet med familien er aktiviteter, som medfører behov for kørsel af et vist omfang. Med forslaget vil den nævnte målgruppe få mulighed for at bevare eller få nybevilget støtte til køb af bil, selv om kørselsbehovet efter de gældende regler ikke er tilstrækkeligt, og selv om kravet om væsentlighed ikke er opfyldt.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet nye bekendtgørelser og nye vejledninger, som vil blive udsendt i særskilt høring.

Ca. 50 bevillinger

Af lovforslaget fremgår det blandt andet, at det skønnes, at ca. 50 børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der på nuværende tidspunkt er anbragt uden for hjemmet, vil kunne få bevilget støtte til køb af bil. Derudover skønnes der at være ca. 20 børn årligt, der ved anbringelse uden for hjemmet vil kunne få adgang til at beholde eller få bevilget en handicapbil.

Høringsfrist 31. januar

Socialministeriet modtager bemærkninger til lovændringen frem til mandag den 31. januar 2011 kl. 10.00. Bemærkninger kan f.eks. sendes til en repræsentant fra KL - du finder høringsliste med mailadresse til KL og 13 øvrige råd, foreninger, mv. via nedenstående link til borger.dk.


På borger.dk finder du også pdf'er med høringsbrev og selve lovforslaget (åbner nyt vindue)

Udgivet: 21-01-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk