socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

"Kompetence - klageadgang - bilstøtte - gældsbrev"

Principafgørelse 163-10 er nu tilgængelig i netværket

Principafgørelse 163-10 fra Ankestyrelsen med overskriften "Kompetence - klageadgang - bilstøtte - gældsbrev" er nu at finde i netværket på siden "Principafgørelser" under "Lovgivning".

Resumé af afgørelsen:

Fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet ved udfærdigelse af gældsbrev er en del af afgørelsen om bevilling af støtte til udskiftning af bil. Der er således tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som nævnet har kompetence til at behandle en klage over.

Afgørelsen vedrører:

  • Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 114, stk. 1-3 og § 166
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 - § 44, § 60, § 68 og § 69
Udgivet: 30-09-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk