socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Bland dig i debatten – det betaler sig

De nye bilregler er stadig i ekstern høring

Diskussionsgrundlaget var i orden, da omkring 100 mænd og (især) kvinder var mødt op på Helnan Marselis Hotel, mandag d. 13. september, for at høre og tale om de nye regler for støtte til køb af bil på den første af Socialministeriets undervisningsdage.

Kopier af den nyligt udsendte vejledning blev hevet op af tasker og mapper og spredt ud over bordene i konferencelokalet. Med sine 13 kapitler og 40 sider er det ikke en hurtigt læst sag, men understregninger og fremhævninger i gul, grøn og orange overstregningstusch afslørede, at stoffet var blevet læst hjemmefra.

De nye regler træder i kraft 1. oktober, og drejer sig, kort fortalt om to forbedringer og tre forenklinger af de tidligere regler. Mange af dagens deltagere var gengangere fra HMI’s Bilkonference i Odense, for hvem gennemgangen af regler var en gentagelse, hvorfor de især var kommet for at diskutere den konkrete udmøntning af de nye regler.

Læs evt. Line Krabbe og Martin Lindeblads gennemgang af reglerne på Bilkonferencen 2010 på hmi.dk (åbner nye vindue).

”Jeres kommentarer er meget vigtige for os, for vi bruger dem i vores videre arbejde med den endelige udformning af vejledningen,” sagde Line Krabbe inden bil.hmi.dk’s jurist Pauli Bording gennemgik den første af dagens fem cases til diskussioner i grupper og i plenum af, hvordan reglerne skal forstås.

Hvad er egentlig et merkøb?

Under diskussionen i plenum var det tydeligt, at der var forskel på opfattelsen af, hvor sort-hvidt reglerne skal forstås.
Set fra Socialministeriets side, er det helt enkelt: Hvis borgeren vælger at bruge flere penge, end der er bevilget, så skal han have en forholdsmæssig andel af provenuet tilbage, når bilen sælges. Hvis dét borgeren f.eks. har lagt oven i, svarer til en tredjedel af bilens pris, så skal borgeren ved salg have en tredjedel af bilens provenu udbetalt. Set fra sagsbehandlernes og bilsælgernes synsvinkel, er det ikke så ligetil at gøre op; for hvordan definerer man et merkøb?

”Det er svært at diskutere hvad et mer-køb er! Er det en dyrere bil, er det forskelligt udstyr eller luksusting?” lød det blandt andet fra en deltager, hvortil Martin Lindeblad Nielsen understregede, at det netop derfor er vigtigt at dokumentere, hvad der er bevilget, og hvad der er købt ekstra.
Det affødte mange opråb fra salen og en generel bøn om at tydeliggøre i vejledningen: Hvad dækker begrebet ”merkøb”?

”Og hvad så, hvis borgeren køber mere udstyr undervejs? F.eks. supplerer med et anhænger-træk senere,” blev der spurgt.

”Vi må erkende, at det ikke er en problemstilling, vi har tænkt ind, så det vil vi skulle tage stilling til og prøve at indarbejde i vejledningen,” sagde Martin Lindeblad Nielsen og understregede, at det lige netop derfor er vigtigt, at alle kommentarer kommer frem.

”Hvor er forenklingen?”

Da casen ’Afprøvning af bil kan overlades til borgeren’ med spørgsmålet ”Kan afprøvning af bil overlades til borgeren i samarbejde med en privat aktør?” blev diskuteret, blev der fra flere kanter givet udtryk for en erfaring af, at dét i praksis ikke virker. En deltager svarede klart og tydeligt på spørgsmålet, at ”ja, det kan det godt, men jeg tvivler på, vi kommer til at gøre det i vores kommune!”

Martin Lindeblad Nielsen opfordrede på den baggrund sagsbehandlerne til at give reglen en chance og sørge for at vejlede borgerne godt nok, så afprøvningen ikke behøver at gå om.

En anden deltager rettede et spørgsmål til de tilstedeværende bilforhandlere/private aktører: Ville de gide bruge tid på at afprøve biler, hvis der ikke er tale om indretning eller køb? Både Langhøj og HandiMobil svarede diplomatisk, at det ville de gerne, men påpegede, at de så i øvrigt ville håbe på, at der næste gang tilfaldt dem en indretningsopgave og dermed en indtægt for deres arbejde.

Bil.hmi.dk samler op

Bygen af spørgsmål og kommentarer nåede sjældent at hagle færdig, inden det blev tid til næste punkt på dagsordenen, og engagementet på undervisningsdagen i Århus var til at tage at føle på.

Da Line Krabbe proklamerede, at ”vi af tidsmæssige årsager vælger at droppe den case, der handler om tydeliggørelse af målgruppen” lød svaret fra salen, at de hellere ville droppe kaffepausen end gå glip af diskussionerne.

Casen blev gennemgået, og Line Krabbe mindede deltagerne om, at de desuden var mere end velkomne til at indsende kommentarer, så de kan nå at blive taget højde for inden den eksterne høringsfrist udløber d. 24. september.

Bilnetværkets redaktion vil derfor gerne opfordre netværkets deltagere til at indsende eventuelle kommentarer, I gerne vil have at socialministeriet skal inkorporere i deres afsluttende arbejde med vejledningen. Så samler vi op og viderebringer jeres kommentarer til Socialministeriet.

Vi har i "Forum" startet en tråd til samling af kommentarer.

Udgivet: 14-09-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere