socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har udsendt nye Principafgørelser som er relevante for bilnetværket.

Husk, at du under fanen Lovgivning finder en oversigt over de Principafgørelser, der kan være relevante i forhold til støtte til køb af bil og biltilpasninger efter servicelovens regler. Du kan blandt andet søge i titel eller resumé.
Link til Principafgørelser på bil.hmi.dk

 

Nummer: 58-10
Udsendelsesdato: 31-03-2010
Principafgørelse om: bilstøtte - barn - institutionsophold - kørselsbehov - weekendophold - ferie –


Resumé
En 9-årig døvblind dreng var ikke berettiget til fortsat støtte til køb af bil, efter at han blev anbragt på døgninstitution.
Drengen havde et kørselsbehov i forbindelse med hospitalsbesøg og kontrol, samt til forskellige fritidsformål og familieaktiviteter, når han opholdt sig i hjemmet i de fleste weekender og 4 årlige ferier af 5-10 dages varighed.
Drengen boede på en døgninstitution og institutionen ydede støtte til de daglige funktioner, herunder ved dækning af det daglige behov for at blive transporteret til forskellige aktiviteter. Dertil kom, at institutionen ydede ledsaget transport ved hjemrejse i forbindelse med weekender og ferier og retur til døgninstitutionen. Der var dermed ikke et dagligt kørselsbehov, som ikke kunne dækkes af institutionen.
Ankestyrelsen var opmærksom på, at drengen havde et udækket kørselsbehov, når han var hjemme på weekend og i ferierne, men dette kørselsbehov fandtes mere hensigtsmæssigt at kunne tilgodeses ved brug af andre transportordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.
Link til 58-10 på retsinformation.dk (åbner nyt vindue)

 


Nummer: 59-10
Udsendelsesdato: 31-03-2010
Principafgørelse om: bilstøtte - lungelidelse - gangdistance - funktionsniveau - kørselsbehov - andre kørselsordninger –


Resumé

En 69-årig mand med kronisk obstruktiv lungesygdom og kroniske rygsmerter var ikke berettiget til støtte til køb af bil.
Ansøger havde oplyst et kørselsbehov i forbindelse med daglige indkøb, familie- og vennebesøg og andre sociale aktiviteter. Ansøger havde ca. 1000 m til nærmeste indkøbsmulighed og 200 m til nærmeste offentlige transport. Han kunne gå på trapper og skønnedes at kunne bruge offentlige transportmidler – om end med noget besvær og uden at kunne bære på noget i forbindelse hermed. Ansøgers gangdistance lå mellem 100 – 180 m.
Der blev lagt vægt på den oplyste gangdistance, og at ansøger kunne gå på trapper og bruge offentlige transportmidler.
Ankestyrelsen fandt, at ansøgers kørselsbehov mere hensigtsmæssigt kunne tilgodeses ved andre ordninger, herunder ved brug af el-scooter ved kørsel i nærområdet, ordninger om individuel handicapkørsel, samt ved brug af offentlige transportmidler.
Link til 59-10 på retsinformation.dk (åbner nyt vindue)

 


Nummer: 60-10
Udsendelsesdato: 31-03-2010
Principafgørelse om: bilstøtte - ægtefælleindtægt - økonomiske forhold -

 

Resumé
Ægtefællens indtægtsforhold skulle indgå i vurderingen af, om en kvinde, der var bevilget støtte til køb af bil, skulle have nedsat afdragene.
Støtte til køb af bil beregnes på grundlag af en ansøgers økonomiske forhold på tidspunktet for udnyttelse af bevillingen, og ændringer i ansøgerens forhold, der sker efter udnyttelsestidspunktet, medfører ikke ændringer i beregningen af støtten.
Ankestyrelsen fandt, at ved vurderingen af, om ansøgeren i øvrigt havde ret til henstand med eller eftergivelse af afdragene på sit billån, skulle der foretages en vurdering af, hvor meget hun kunne afdrage uden at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til hendes eller hendes families underhold. Ved familie måtte forstås egne børn og ægtefælle.
Link til 60-10 på retsinformation.dk (åbner nyt vindue) 


Udgivet: 07-04-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere