socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Socialministeriet satser på lovændring pr. 1. oktober

Socialminister Benedikte Kiær, (K) har fremsat et lovforslag for Folketinget, som i høj grad er interessant for deltagerne i bilnetværket. Se det her.

Der er tale om et lovforslag om ændring af lov om social service, herunder forbedring og forenkling af reglerne om støtte til køb af bil.

Hovedtræk fra lovforslaget

I lovforslag nr. L 168 kan man blandt andet læse, at:
- Borgere, der har foretaget merkøb i deres bil, skal fremadrettet have andel i provenuet ved udskiftning af bilen svarende til merkøbets andel af bilens værdi.

- Kommunerne skal eftergive retsgæld i en bil for borgere, som får frakendt støtten som følge af ændringer i funktionsnedsættelse eller forhold knyttet hertil.

- Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap, f.eks. til forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en bil.

Planlægger forenklinger

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er desuden enige om at gennemføre følgende forenklinger af regler om støtte til køb af bil.
- Sagsbehandleren kan overlade afprøvningen af bil til borgeren
- Præcisering af kriterier for støtte
- Genbevillingssag skal ske ved en tro- og love-erklæring


Lovforslaget er til 1. behandling den 8. april 2010.
Socialministeriet foreslår desuden, at lovforslaget træder i kraft den 1. oktober 2010.

Læs lovforslaget: L 168, forslag til lov om ændring af lov om social service (åbner nyt vindue).


Lovforslaget er i øvrigt hovedemne på Hjælpemiddelinstituttets Bilkonference, den 19. august 2010.
Udgivet: 23-03-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk