socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Slutrapport om det svenske fritvalgsforsøg

Evaluering af forsøget, som har kørt siden foråret 2008.

Slutrapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt de involverede kommuner og disses brugere.

Nogle af hovedkonklusionerne er:

  • Det frie valg får meget positiv bedømmelse af de brugere, som selv har prøvet at vælge, og 70 procent af disse angiver, at de kunne tænke sig at anvende frit valg igen. Den samme procentandel angiver, at de anvender deres frit valgte hjæpemiddel mere, end det tilsvarende de tidligere havde fået tildelt.
  • Desuden viser undersøgelsen, at hvor det før var sagsbehandlerne og plejepersonalet, der informerede om systemet og valg af hjælpemidler, så får brugerne i dag deres informationer ved at de eller deres pårørende opsøger tilgængelig information. Imidlertid kan det være svært at få overblik over, hvilke hjælpemidler der findes. Brugerne savner informationsportaler, som kan give en oversigt over alternative hjælpemidler og hvorvidt disse er sikre.
  • Fra bevillingsside er der et ønske om at udvikle og tydeliggøre, hvordan bevillingsprocessen skal foregå, hvilke produkter der betragtes som hjælpemidler, og hvilket ansvar man som bevilger har, når ansvaret for hjælpemidlet overgår til brugeren. Det gælder især opfølgningsansvar, og hvorvidt der er et ansvar, hvis brugeren kommer til skade som følge af brugen af hjælpemidlet.

Download og læs Fritt val av hjälpmedel - slutrapport 2010 fra Hjälpmedelsinstitutets hjemmeside (åbner nyt vindue)

Udgivet: 19-03-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk