socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Kommuner gør som de plejer

Ny undersøgelse af hjælpemiddel- og kommunikationsområdets udvikling efter kommunalreformen viser, at kommunerne holder fast i gammel praksis.

Undersøgelsen, der er foretaget af Rambøll, viser udviklingen siden kommunalreformen i 2007. Den konkluderer, at kommunerne fortsat køber eksterne specialiserede ydelser, når de ikke selv mener, at de har den nødvendige faglige volumen. Det gælder især den del af hjælpemiddelområdet, som vedrører kommunikationshjælpemidler, samt på kommunikationsområdet for voksne. Der er dog visse ændringer på området for indretning af handicapbiler, kørestole og siddestillingsanalyser.

Køber fortsat eksterne ydelser

Her er der tale om områder, hvor kommunerne inden kommunalreformen ikke havde kompetencer og opgaver, og kommunerne har været tilbageholdende med at hjemtage opgaverne. Derfor bruges de regionale specialiserede tilbud lige så meget eller mere end tidligere, og kommunerne beretter om stigende efterspørgsel efter ydelser.

Tilbyder selv flere ydelser

Rapporten viser også, at kommunerne i stigende grad selv tilbyder specialiserede ydelser på de områder, hvor kommunerne finder, at de har kompetencer og ekspertise til at varetage opgaverne selv, dvs. områder, der direkte kan integreres med eksisterende opgaver og medarbejderkompetencer. Denne udvikling ses på kommunikationsområdet for børn og dele af hjælpemiddelområdet, nemlig mobilitetsområdet (boligindretning, indretning af handicapbiler, kørestole og siddestillingsanalyser).

Fakta: Om undersøgelsen

Rambøll gennemførte i august til november 2009 undersøgelsen af det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde. Undersøgelsen kortlægger udviklingen af kommunikationsområdet efter kommunalreformen.


Baggrunden for undersøgelsen var, at der skete ændringer på kommunikationsområdet – for eksempel faldt deltagerantallet hos kommunikationscentrene, og det så ud til, at kommunerne i højere grad løste opgaverne selv.

 

Undersøgelsen er gennemført for Undervisningsministeriet og Socialministeriet.

Læs mere på Undervisningsministeriets egen hjemmeside (åbner ny side)

Læs rapporten: Undersøgelse af det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde (åbner som pdf)

 

Udgivet: 08-03-2010
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk