socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Netværksmøder forår 2010

Sæt kryds i kalenderen. Datoerne for årets netværksmøder i bilnetværket er nu på plads.

Kære deltager i netværket bil.hmi.dk. Nu er datoerne på plads for de kommende netværksmøder i regionerne. Vi har inviteret en oplægsholder, som vil kaste lys over et emne af administrativ karakter. Nærmere info følger med hensyn til program, tid og sted.


Datoer for møder i bilnetværket:
20. april i Allerød, Region Hovedstaden
21. april i Holbæk, Region Sjælland
27. april i Brabrand, Region Midt
28. april i Vejle, Region Syd
29. april i Aalborg, Region Nord

Netværksmødet foregår i tidsrummet 13:00-16:30.

Tanken med netværksmøderne er at udvikle fagligheden, styrke videndelingen og de faglige og sociale relationer mellem netværkets deltagere. Ved det seneste netværksmøde etablerede deltagerne, med afsæt i emnet gangtest,  en livlig debat og erfaringsudveksling. Vi håber det vil gentage sig.

Læs artikel om det seneste netværksmøde, der havde fokus på gangtest (åbner nyt vindue).

Udgivet: 26-01-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk