socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Prisstigninger på Hjælpemiddelinstituttets netværk

Kommunikationschef Brian Ravn Galsgaard giver en forklaring på prisstigningerne.

På Hjælpemiddelinstituttet modtager vi i øjeblikket en lang række emails fra kommuner, der deltager i HMI’s netværk. En stor del af disse henvendelser drejer sig om de prisstigninger, som vi desværre har været nødt til at gennemføre for medlemskab i 2010. Jeg håber, at jeg med dette indlæg kan besvare spørgsmålene for de af jer, der også har spørgsmålene, men endnu ikke har fået stillet dem.

Den korte forklaring på, hvorfor priserne stiger – for nogle kommuner markant – er, at år ét i netværkene simpelthen har været for billigt. Forstået på den måde, at udgifterne til eksterne konsulenter, udvikling af netværk, drift af netværk og mandskabstimer langt har oversteget det budgetterede – af den lykkelige omstændighed, at mange flere kommuner end forventet meldte sig til og gjorde brug af netværkene. Vi kunne populært sagt vælge mellem at sætte prisen op eller lukke ned for netværkene. Og netop den store efterspørgsel gjorde, at vi valgte det første.

I samme ombæring valgte vi så at ændre på vores prisstruktur, så kommunerne fremadrettet betaler efter størrelse i stedet for, at betale et ens beløb. Så Fanø ikke betaler lige så meget som København. Vi er nemlig af den opfattelse, at jo større kommunen er, desto større er organisationen. Og dermed får de store kommuner mere ud af netværket end de små.

Eksempelvis vil den store kommune have flere medarbejdere, der kan deltage i de gratis temadage, der er en af netværksudvidelserne i 2010, end den lille kommune. Og den store kommune vil også typisk have behov for at indrykke flere gratis jobannoncer på netværket – et andet nyt tiltag – end den mindre organisation.

Og alle vil forhåbentligt have gavn af den endnu større fokus på høj faglighed, der vil komme til at ske i netværkene. Fra den 1. januar er der ansat en moderator/webmaster, Heidi Egelund, på netværkene og hendes fokus bliver at følge op på trådene i forum med henblik på at sikre erfaringsudveksling og bedste praksis på tværs af kommunegrænser. Ligesom hun vil være opmærksom på nye tendenser og problemstillinger i såvel forum som i spørgsmålene hos de tilknyttede juridiske eksperter.

I løbet af året vil der komme yderligere tiltag baseret på den brugerundersøgelse, der blev lavet blandt deltagerne i bil.hmi.dk og bolig.hmi.dk i slutningen af november og december.

Det er væsentligt for mig at pointere, at netværkene ikke er en pengemaskine for Hjælpemiddelinstituttet. Hver krone, der kommer ind fra kommunerne, vil blive ført tilbage i netværkene igen, da vi til stadighed ønsker at udvikle netværkene fagligt, så de bliver endnu bedre. Og et endnu mere nyttigt arbejdsredskab i den kommunale sagsbehandling.

 

Dette indlæg er desuden oprettet i Forum, hvor det er muligt at kommentere og stille spørgsmål.


Med venlig hilsen

Brian Ravn Galsgaard, kommunikationschef

Udgivet: 04-01-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk