socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Lovforslag i høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (modernisering og forenkling af bilregler)

Indenrigs- og Socialministeriet fremsender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (modernisering og forenkling af bilregler) til høring.

Formålet med lovforslaget er at afkorte sagsbehandlingstiden samt at give borgerne større valgfrihed, større fleksibilitet og generelt en bedre bilstøtte, hvor der tages større individuelle hensyn til den enkelte borger.

Endvidere er formålet med lovforslaget at gøre reglerne mere gennemskuelige og sagsbehandlingen enklere, så reglerne kan bidrage til, at kommunerne kan gøre deres sagsbehandling smidigere og derved træffe hurtigere afgørelser, således, at sagsbehandlingstiden afkortes.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet ny bekendtgørelse og ny vejledning, som vil blive udsendt i særskilt høring.

Indenrigs- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger se-nest mandag den 7. december 2009 kl. 12.00 til mln@ism.dk

Med venlig hilsen
Martin Lindeblad Nielsen
fuldmægtig

Indenrigs- og Socialministeriet

 

Høringsbrev

Høringsliste

Udgivet: 27-11-2009
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk