socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Egedal Kommune får næse i bilsager

Tilsynsmyndigheden har afgjort, at kommunen ikke må overlade hele sagsbehandlingen, herunder indstillingen, af ansøgninger om støtte til handicapbil til Falck Hjælpemidler på konsulentbasis.

Tilsynsmyndigheden i Statsforfaltningen Hovedstaden skriver i sin afgørelse:

”at der må kræves klar hjemmel til, at Egedal Kommune har overladt den omhandlede sagsforberedelse, herunder indstilling om sagens afgørelse, til Falck Hjælpemidler A/S.

Der må således ikke fra Falck Hjælpemidler A/S ske nogen tilkendegivelse af, hvorvidt ansøger vurderes at være berettiget til støtte til det ansøgte formål eller ej.

Statsforvaltningen finder dermed, at den omhandlede ordning i dens nuværende form må anses for ulovlig.

Statsforvaltningen skal anmode Egedal Kommune om at genoptage de sager, hvor der er meddelt afslag på støtte til handicapbil efter indstilling fra Falck Hjælpemidler A/S om afslag, medmindre sagerne har været indbragt for Det Sociale Nævn."

 

Læs afgørelsen og sagsfremstillingen her (åbner nyt vindue)

Udgivet: 14-10-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk