Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bil
Du er her:

Afklaring af afgørelsesdato ved indberetning til statistikken om støtte til handicapbil

På Bilnetværksmødet 2023 blev der kort omtalt en udmelding fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedr. ”Afklaring af afgørelsesdato ved indberetning til statistikken om støtte til handicapbil”. Læs mere her.

Til orientering udsendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet dokumentet ”Afklaring af afgørelsesdato ved indberetning til statistikken om støtte til handicapbil” til samtlige kommuner i august 2023.


Der står bl.a. nævnt, at:

”…kommunerne fra den 1. januar 2024 skal indberette oplysninger til statistikken om bilstøtte for afgørelser om støtte til køb af bil m.v. efter både § 114 i lov om social service og § 90, stk. 1, nr. 7, i barnets lov.”


Hent dokumentet her

Udgivet: 09-10-2023
Publiceres fra:
20-12-2023
Publiceres fra:
30-11-2023
Publiceres fra:
05-10-2023
Dato:
19-12-2023
Overskrift:
Dato:
07-12-2023
Dato:
07-12-2023
Dato:
24-11-2023
Overskrift:
Dato:
21-11-2023

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk - Tilgængelighedserklæring