social_boligstyrelsen_2023
bil_1.png
Du er her:

Byd ind med spørgsmål og cases til Bilnetværksmødet

Du har i år mulighed for at byde ind med spørgsmål til Ankestyrelsen og cases om hjemvisninger til årets gruppearbejde på Bilnetværksmødet. 

Kære netværksdeltagere


Som annonceret afholdes dette års Bilnetværksmøde d. 12. september i Horsens og d. 14. september i Roskilde.


På programmet er der blandt andet oplæg fra Ankestyrelsen med emnet ”hjemvisninger” – da vi gerne vil skabe et grundlag for en fælles forståelse og samarbejde med Ankestyrelsen og kommunerne.


Ankestyrelsen har desværre kun mulighed for at deltage med et direkte online-oplæg i år, men send gerne spørgsmål ind til os på forhånd. De vil så blive forsøgt indarbejdet i oplægget. Spørgsmålene skal selvfølgelig ikke gå på konkrete sager, men være af mere generel karakter.


Der kan indsendes spørgsmål til Mette Kirk Tangaa fra Social- og Boligstyrelsen på mkta@socialstyrelsen.dk, inden udgangen af aprilmåned.

Har du en god case om hjemvisning, du vil have drøftet?

Derudover vil vi høre, om nogle af jer ligger inde med cases om hjemvisninger, som kan bruges i casearbejdet på dagen. En case skal være anonymiseret, give mulighed for drøftelse i grupper og der skal helst ikke være èt korrekt svar på sagen.


Vi skal bruge ca. tre forskellige cases inden for forskellige målgrupper.


Send jeres cases til Mette Kirk Tangaa fra Social- og Boligstyrelsen på mkta@socialstyrelsen.dk


Referencegruppen udvælger i sidste ende de cases, der bliver brugt på netværksmødet. Håber, det er noget, I har lyst til at bidrage med.


Vi ser frem til et godt netværksmøde 2023.


/Referencegruppen

Udgivet: 14-03-2023
Publiceres fra:
14-03-2023
Publiceres fra:
07-03-2023
Publiceres fra:
06-03-2023
Publiceres fra:
27-02-2023
Dato:
27-03-2023
Overskrift:
Dato:
23-03-2023
Dato:
16-03-2023
Dato:
10-03-2023
Dato:
10-03-2023
Dato:
09-03-2023

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk