socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Socialstyrelsen lancerer platform om handicap og beskæftigelse

Mange borgere med handicap har arbejdsevne, men har brug for støtte for at realisere den. En ny platform på Socialstyrelsen.dk giver indblik i de mange muligheder for at støtte mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet.

For at mestre arbejdslivet med et handicap vil der ofte være brug for støtte i en eller anden udstrækning. Den viden, der findes om beskæftigelsesmuligheder og støttebehov, er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til. Det bliver der nu rådet bod på med den nye vidensplatform "Handicap og beskæftigelse" på Socialstyrelsen.dk. 

Målrettet virksomheder, kommuner og borgere 

Platformen har fokus på det almindelige arbejdsmarked og henvender sig til kommunale sagsbehandlere og ledere i jobcentre og socialforvaltninger, arbejdsgivere og HR-medarbejdere samt handicaporganisationer og mennesker med særlige behov. 


For at gøre platformen så målrettet og anvendelig som muligt tages der afsæt i specifik viden om autisme, erhvervet hjerneskade, psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning og synshandicap.

Udformet i et bredt samarbejde

Platformen Handicap og beskæftigelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Implement. Den er bl.a. baseret på en systematisk litteraturgennem­gang og under inddragelse af handicaporganisationer, borgere, jobcentre, socialforvaltninger, arbejdsgivere m.fl. 


De økonomiske beregninger er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.


Handicap og beskæftigelse på socialstyrelsen.dk 

Udgivet: 16-08-2021
Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk