socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Nyt omkring sagsbehandlingen af påtegninger i kørekort

Administrative Centre ACØ og ACV er fra 1. januar 2019 blevet sammenlagt til ét center, som nu hedder Politiets Administrative Center (PAC). Centret ligger i Holstebro. 

HandicapBilistCentret har talt med afdelingsleder Stella Østerhaab fra Politiets Administrative Center. Hun oplyser, at de Administrative Centre ACØ og ACV, fra 1. januar 2019, er blevet sammenlagt til ét center under navnet Politiets Administrative Center (PAC) med beliggenhed i Holstebro.

Sagsbehandling i ACØ overleveres til PAC til maj

ACØ i Høje Tåstrup vil arbejde videre til og med 30. april 2019 med at færdiggøre de sager, som er modtaget før 1. januar 2019.


Efter 30. april 2019 bliver de resterende sager sendt til PAC i Holstebro, hvor de færdigbehandles. Stella Østerhaab oplyser, at der er fulgt medarbejdere fra ACØ med til Jylland, og at der tillige er ansat tilstrækkeligt med nye medarbejdere til at klare den samlede opgave i PAC.


Kørekortafdelingen holder foreløbig til i ACV’s tidligere lokaler i Holstebro, men skal sidenhen flytte sammen med de øvrige afdelinger i PAC i Holstebro. Stella Østerhaab har oplyst, at hun ikke forventer at sammenlægningen vil give en øget sagsbehandlingstid.

Køretestbehandlere flytter fra Herning til Holstebro

Ud over ovenstående har HandicapBilistCentret haft møde med bl.a. de nye køretestbehandlere, som siden 1. april 2018 har afløst bilinspektør Andreas Roost.


Alle 4 er prøvesagkyndige, men arbejder samtidig ca. én dag om ugen med at tage stilling til påtegninger i kørekort. Her vurderer de, hvilke sager der kan afgøres administrativt ud fra lægeattesten, eventuelt med støtte fra en rapport fra HandicapBilistCentret, og hvem med der skal ses til en vejledende helbredsmæssig køretest hos en prøvesagkyndige.


Køretestsagsbehandlerne har pt. til huse i Herning, men det forventes, at de flytter til Holstebro i løbet af foråret.


Politiets Administrative Centers (PAC) hjemmeside

 
Udgivet: 29-01-2019
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk