socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ankestyrelsen samler 20 principafgørelser i 1

Som noget nyt samler Ankestyrelsen 20 principafgørelser om udmåling af merudgifter til transport – særligt om driftsudgifter til bil – i en lang afgørelse, nemlig 70-17. Afgørelsen sætter dermed fokus på regelfortolkning i stedet for den konkrete sag. Tidligere udmeldt praksis er dog fortsat gældende. 

Principafgørelse 70-17 adskiller sig først og fremmest ved at have et betydeligt længere resumé end sædvanligt, og den er bygget op som en vejledning i, hvordan sager om driftsudgifter til bil skal behandles.


Den er skrevet for at være umiddelbart anvendelig for kommunerne – også selvom, at afgørelsen på den måde er blevet noget længere end normalt. Principafgørelsen er skrevet med stor fokus på selve opbygningen.

Fokus på brede temaer i afgørelserne

Ankestyrelsen vil i højere grad fokusere på, at nye principafgørelser har tilstrækkelige brede temaer, og mindre fokus på eksemplet i den konkrete sag. Det skal sikre en større vejledningsværdi i den enkelte principafgørelse.


At principafgørelserne er indarbejdet betyder, at den tidligere udmeldte praksis fortsat er gældende, men blot skrevet ind – og eventuelt præciseret – i den nye principafgørelse. Der er altså ikke tale om en praksisændring i forhold til tidligere. 


Læs nyheden på Ankestyrelsens hjemmeside 

Udgivet: 18-12-2017

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk