socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Høring over udkast til vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring

Børne- og Socialministeriet har sendt udkast til vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring i ekstern høring.
 

Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring opdateres som følge af den nye bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, der træder i kraft den 1. januar 2018.
 

Der er foretaget en gennemskrivning af vejledningen med opdatering af gældende ret og praksis på området. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i den del af vejledningen, der handler om individuel befordring.
 

Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest tirsdag den 5. december 2017 kl. 10.00. Bemærkninger bedes sendt til lbpo@sm.dk, vipa@sm.dk og sm@sm.dk
 

Læs mere om høringen på høringsportalens hjemmeside. 

 

Udgivet: 07-11-2017

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk