socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Hjerneskade og kørekort

Undersøgelse af proceduren omkring personers køreevne efter en erhvervet hjerneskade

Spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger i Roskilde Kommune om kørekort og erhvervet hjerneskade.
Ina Nielsen, sagsbehandler i Roskilde Kommune, Hjælpemiddelafsnittet, har undersøgt om den nuværende procedure sikrer, at personer med erhvervet hjerneskade får testet deres køreevne, så de på forsvarlig vis kan køre igen efter et midlertidigt kørselsforbud. I den forbindelse er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger i Roskilde kommune. Undersøgelsen har opnået en svarprocent på 94, hvilket er meget flot.

 

Konklusionen på undersøgelsen er:
Der er ikke ensartede retningslinier, som sikrer at personer med erhvervet hjerneskade får testet deres køreevner, så det sikres at de sendes ud i trafikken igen som sikre bilister. Personer med erhvervet hjerneskade overlades i høj grad til sig selv, i vurderingen af om de fortsat er egnet som bilister. Det forekommer problematisk, at det overlades til den ramte selv at foretage en vurdering af, om man fortsat er sikker i trafikken, da mange med erhvervet hjerneskade ikke har sygdomsindsigt efter hjerneskaden, og mange har en urealistisk opfattelse af egne præstationer.

 

Praktiserende læger: Ifølge spørgeskemaundersøgelsen føler de praktiserende læger sig ikke i stand til at vurdere køreevnen hos personer med erhvervet hjerneskade.

Rehabilitering/hospitalsafdeling: Ifølge rapporten ”Slingrende kurs på en hullet vej – senhjerneskadedes og pårørendes oplevelser af information om hjerneskade og bilkørsel” (www.vfhj.dk/default.asp?PageID=1594 ) bliver der kun sjældent foretaget test af køreevner efter hjerneskaden, hverken i form af neuropsykologiske test eller praktisk køretest.

Samlet konklusion er, at ingen af ovenstående instanser kan stå alene i vurderingen af den hjerneskadedes køreevner. Køreevalueringen skal indeholde både en neurologisk test og en praktisk test af kørefærdigheder. Den nuværende procedure er således ikke optimal med hensyn til at sikre, at de rigtige personer kommer ud at køre efter en hjerneskade og et midlertidigt kørselsforbud.

Når det gælder vurdering af køreevnen, er der inspiration at hente i Norge og Sverige. Dels fordi de to lande er dels længere fremme end i Danmark, dels fordi trafikkulturen i de to lande ligner den danske. I Sverige har man oprettet en enhed – Trafikmedicinsk Centrum ved Karolinska Universitets Sygehus som udelukkende arbejder med kliniske vurderinger af egnethed for bilkørsel. Faggrupperne i denne enhed er, læger, neuropsykologer, ergoterapeuter og testassistent.

I 2006 blev 650 personer testet for deres køreevne på Trafikmedicinsk Centrum ved Karolinska Universitets Sygehus. (kilde: Videnscenter for hjerneskade).
Til sammenligning har man i 2008 på PTU handicapbiler testet 58 personer med erhvervet hjerneskade. Heraf fandt PTU, at 23 personerne ikke var køreegnet efter hjerneskaden.

Kontaktperson: Ina Nielsen, Hjælpemiddelafsnittet, tlf. 46 31 55 04. Hele undersøgelsen kan ses her

Udgivet: 19-06-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere