socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Pressemeddelelse: Farlige bilister

Hjælpemiddelinstituttet har udsendt en pressemeddelelse om hjerneskade og bilkørsel.

Farlige bilister

Mange hjerneskadede mister evnen til at køre bil – men de mister ikke nødvendigvis kørekortet! Et hul i lovgivningen gør, at et ukendt antal hjerneskadede kører rundt i trafikken uden at have fået vurderet deres evne til at køre bil.Pårørende og sagsbehandlere er frustrerede og magtesløse, for de har ingen hjemmel i lovgivningen til at stoppe dem.

 

”Når de hjerneskadede er indlagt på hospitalet, får de et midlertidigt kørselsforbud efter Sundhedsstyrelsens retningsliner. Derefter skal de til egen læge for at få ophævet forbuddet. Men nogle glemmer at gå til lægen og kører allerede dagen efter, de er udskrevet. Kørekortet har de jo stadig, så hvis de bliver standset af politiet, kan de bare vise det. Der er et gigantisk hul i lovgivningen,” siger fysioterapeut Christina Dam Smedegaard fra PTU Handicapbiler, der som det eneste sted i landet foretager grundige tests af hjerneskadedes køreevner. Her er man ofte i kontakt med borgere med hjerneskade samt ængstelige pårørende, der er vidne til, at deres familiemedlem sætter eget og andres liv på spil bag rattet – uden at de kan gøre noget.

 

Der skulle to uheld og en totalskadet bil til, før 27-årige Anders lod sig overtale af sin mor til at blive køretestet hos PTU Handicapbiler. Testen viste blandt andet, at Anders slet ikke kiggede på lyskryds, men blot fulgte efter bilen foran ham, og på motorvejen mistede han helt orienteringen og slingrede ind og ud. En ny helbredsmæssig køretest hos politiet førte til, at Anders mistede kørekortet – men altså efter, at han som hjerneskadet én gang var blevet fundet egnet til at køre bil af både egen læge og politiet. Anders’ mor var lettet, for det havde været en lang og opslidende proces.

 

”Magtesløsheden var den værste. Alle sagde til mig: ’Du kan ikke gøre mere!’ Bare det at jeg skulle ringe til myndighederne var svært, for jeg var bange for, at Anders fik det at vide og blev ked af det og vred på mig. Som mor bør man ikke have det ansvar. Det bør være myndighederne,” fortæller Anders’ mor.

 

Lovgivningen svigter flere steder i systemet: Hospitaler foretager ingen registrering af, om den hjerneskadede patient har kørekort. Efter udskrivelse er der ingen kontrol med, om en borger husker at få kørselsforbuddet ophævet hos lægen. Trods kørselsforbud beholder borgeren kørekortet. De praktiserende læger følger ingen faste procedurer for en grundig undersøgelse af kognitive følgevirkninger af en hjerneskade, og de overser derfor indimellem usynlige handicaps. Desuden har lægen et måske årelangt tillidsforhold til patienten og vil nødigt fratage patienten værdigheden og retten til at køre bil.


Den helbredsmæssige køretest hos politiet er ikke altid tilstrækkelig til at opdage usynlige handicaps og kognitive problemer, som fx afsløres over tid, ved motorvejskørsel kontra bykørsel osv. Formanden for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) har som embedslæge haft problemstillingen inde på livet og mener, det er på høje tid, der lovgives på området.

 

”Jeg kender det dilemma, lægen står i, når han skal tage kørekortet fra en patient, som han har et langt kendskab til, og som er afhængig af bilen. Der er mange følelser involveret. Men der skal gøres noget! På Christiansborg har vi kendt problematikken længe, uden at der er sket noget. Vi kan ikke lukke øjnene for det længere,” siger Preben Rudiengaard, der vil tage sagen op i Folketinget.

 

Også Socialdemokraternes trafikordfører, Magnus Heunicke, vil skride til handling: ”Jeg vil bede ministeren komme med en redegørelse for problemets omfang, hvis det er registreret. Først og fremmest skal vi have helt klare procedurer for, hvordan mennesker, der er havnet i sådan en svær situation, skal håndteres, og deres kørefærdigheder må vurderes på ny, hvis der konstateres behov for det,” udtaler han.

 

Yderligere oplysninger Fysioterapeut Christina Dam Smedegaard, PTU Handicapbiler, tlf: 87 41 55 74, mail: csm@ptu.dk

Sekretariatschef Brita Øhlenschlæger, Videnscenter for Hjerneskade, tlf: 75 89 78 77, mail: brita@vfhj.dk

 

Navnet Anders er opdigtet efter ønske fra familien.

Udgivet: 15-06-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk