socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ændret bilstøttebekendtgørelse er sendt i høring

Bilstøttebekendtgørelsen er blevet revideret og sendt i høring med høringsfrist 18. april 2017. 

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven er sendt i ekstern høring med forslag til ændringer. Nogle af de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen er blandt andet, at:

  • Reglerne om egnethedsvurderingen er blevet præciseret.
  • Betingelsen om, at bilen ikke må være forsynet med den særlige indretning fra fabrikken, for at der kan opnås tilskud til den særlige indretning, er fjernet.
  • Målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse er præciseret.
  • Genanskaffelsesperioden er forhøjet.
  • Reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er ændret.

Bemærk, at Børne- og Socialministeriet skal modtage høringssvar senest 18. april 2017.

Læs om ændringerne i bilstøttebekendtgørelsen på Høringsportalen

 
Udgivet: 21-03-2017

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk