socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Hvad siger reglerne, når borgeren ikke vil samarbejde?

Når en borger og kommunen bliver uenige om, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige i en sag, er det godt at vide, hvad reglerne siger. Praksisnyt fra DUKH har taget emnet op.

paragrafIndimellem oplever man som sagsbehandler, at en borger ikke ønsker at oplyse de ting, der efter kommunens mening er relevante for sagen. Og hvordan er så borgeren stillet, hvad gør man som sagsbehandler, og hvad siger reglerne?

Læs mere i praksisnyt fra DUKH om borgerens manglende medvirken til en sags oplysning

Udgivet: 16-03-2017

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk