socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Resultater af brugerundersøgelsen 2016 i Bilnetværket

Redaktionen vil gerne sige tak for jeres positive og konstruktive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse


Næsten alle jer, der har deltaget i årets brugerundersøgelse på Bilnetværket, er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med Bilnetværket. I giver udtryk for, at Forum er et godt og aktivt sted, at der findes gode redskaber og at juristerne giver gode, brugbare svar på jeres spørgsmål. I bruger netværket i jeres daglige opgaveløsning, får ny viden, får kendskab til praksis i andre kommuner og får juridisk bistand.


Spørg Juristerne og Forum er de mest brugte funktioner på netværket, men I er også glade for de nyheder, der bliver postet. Langt de fleste sider på netværket fungerer teknisk set godt, men undersøgelsen viser også tydeligt, at der er sider, der sjældent bruges, fx Reportager og Kalender, og at I derfor ikke ved, hvordan de fungerer. Lovgivning er den side, I oplever, fungerer bedst. Smileys


I oplever, at der nu er så mange spørgsmål og svar i Spørg Juristerne, at det kan være vanskeligt at finde præcis det spørgsmål / svar, som I lige netop har brug for. I nævner også, at det kan være svært i en travl hverdag at få læst alle mails fra netværket og indlæg i netværket. Mange af jer bidrager aktivt til netværket, men ca. 25 % af jer, der har besvaret spørgeskemaet, bidrager ikke til netværket. Måske fordi I er så nye, at I endnu ikke har brugt det. Flere nye kommenterer, at I vil bruge det ved behov. 


Mange har ikke behov for at bruge netværket mere, end I allerede gør, nogle få har svært ved at finde rundt i netværket, og ca. dobbelt så mange angiver, at I ikke har tid til at anvende det mere, end I gør. 


Vi vil gerne sige tak for jeres besvarelser. Vi forsøger at tage jeres feedback i betragtning, når vi fremadrettet arbejder med netværket og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017.


Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul!

Udgivet: 15-12-2016

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk