socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Opdateret oversigt over biltakster

Oversigten over biltakster er opdateret i henhold til ny vejledning. Du finder oversigten i bilnetværkets vidensbank.


Pr. 1. januar 2017 træder en ny vejledning i kraft om regulering af satser på Social- og Indenrigsministeriets område. Paragraf


Vejledningen på retsinformation.dk - find de nye biltakster gældende fra 1. januar 2017 i tabel 6, punkt 15 – 17


Aarhus Kommune har opdateret deres oversigt over biltakster i henhold til den nye vejledning. Du kan finde oversigten i vidensbanken på bilnetværket eller klikke på linket herunder.


Oversigt over biltakster

Udgivet: 22-11-2016
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk