socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ankestyrelsen søger kommuner til interview om best practice i sagsbehandling på bilstøtteområdet

Ankestyrelsen søger kommuner, der vil deltage i interview med henblik på at belyse best practice i form af gode erfaringer med sagsbehandling i sager om bilstøtte. 


Ankestyrelsen ønsker at interviewe kommuner, der vurderer, at de har gode løsninger på de mulige udfordringer, der kan opstå i forhold til at sikre en hurtig sagsbehandling i sager om bilstøtte. Analysen af interviewene skal munde ud i et katalog om best practice målrettet kommunerne.
 

Ankestyrelsen gennemfører undersøgelsen på vegne af Social- og Indenrigsministeriet og tager bl.a. afsæt i, at der i dag er stor forskel på kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
 

Formålet med undersøgelsen er, at kommuner med en lang sagsbehandlingstid skal kunne lære af kommuner med en kort sagsbehandlingstid i sager om bilstøtte.  Samtidig skal kommunernes sagsbehandlingstid ses i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen. Det betyder, at undersøgelsens fokus vil være på kommuner, der formår at kombinere kort sagsbehandlingstid med høj faglig kvalitet.
 

Er du leder eller sagsbehandler i en kommune med best practice-erfaringer, er du meget velkommen til at kontakte fuldmægtig Laura Steenbuch Krabbe, tlf. 6189 76 81, lakr@ast.dk eller fuldmægtig Samuel Nielsen, tlf. 61 89 75 01, ssn@ast.dk med henblik på at aftale et muligt interview.


 

Fristen for henvendelsen er den 3. juni 2016.

 
Udgivet: 17-05-2016

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk