socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ændrede kørekortsregler - gældende fra den 1. april 2015


Der er kommet nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort.For de fleste ældre gælder, at deres kørekort fortsat skal fornys, når de bliver 70 år. Der ændres altså ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på kørekortet. Kørekortet skal derfor fortsat fornys, når det udløber.


Det nye er, at den første fornyelse nu kan strække sig frem til borgeren fylder 75 år, og at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse. Fra 75 til 79 år kan kørekortet fornys med en lægeattest og med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen. Fra 80 år kan kørekortet fornys med lægeattest og med en gyldighedsperiode på 1 år ad gangen. Borgere, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, skal fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af kørekort.


Læs mere i kørekortbekendtgørelsen her (link åbner i nyt vindue)

Udgivet: 13-07-2015
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk