socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ministerspørgsmål vedrørende merudgifter og kassebil

Folketingets Socialudvalg har ved minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, svaret på et spørgsmål.


Af svaret fremgår, at man i en merudgiftsberegning på kørsel i ”erhvervsbil” skal huske på, at fradragsmuligheden efter ligningslovens § 9D altid skal være medregnet, før der kan være en merudgift, der skal dækkes. 


Ligningslovens § 9D giver således mulighed for at fradrage de faktiske udgifter til bil, herunder afskrivning, selvfølgelig i forhold til det kørte antal kilometer til og fra arbejde. Det vil sige, at man allerede efter § 9D kan få dækket merudgifterne ved at skulle køre i kassebil, dog undtaget et bundfradrag på 2.000 kr. 


Se spørgsmål og svar her (link, åbner i nyt vindue). 


Se regne eksempler på Gigtforeningens side om ”Kørselsfradrag for kronisk syge og handicappede” (link, åbner i nyt vindue). 


Udgivet: 12-02-2015
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk