socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Færre ansøgte om handicapbil i 2013

Årsstatistikken for 2013 viser et fald i antallet af ansøgninger om støtte til køb af handicapbiler.


Ankestyrelsens bilstatistik 2013 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • der er sket et fald på 2 procent i antallet af ansøgninger, fra 2.884 ansøgninger i 2012 til 2.823 ansøgninger i 2013.
  • i 2013 fik 1.677 bevilget en handicapbil, hvoraf 1.083 var genbevilling af ny bil.
  • hovedparten af bevillingerne gives til trivselsbiler.


Sagsbehandlingstid
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kommuner var for førstegangsansøgninger faldet med 0,7 uger fra 2012. I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 33,4 uger, mens den var faldet til 32,7 uger i 2013. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden faldet med 1,6 uger - 29,8 i 2012 til 28,2 uger i 2013.


Store forskelle mellem de enkelte kommuners sagsbehandlingstid
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. 60 kommuner afgjorde sagerne mellem 21 og 40 uger. 18 kommuner afgjorde sagerne under 21 uger, og 20 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over 40 uger, hvoraf 7 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mere end ét år.


Rapport "Ankestyrelsens statistikker: Støtte til handicapbiler efter servicelovens § 114"


Kilde: ast.dk

Udgivet: 27-08-2014
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk