socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ny principafgørelse

Merudgifter - enkeltudgift - kørekort - diabetes

Principafgørelse nr. 68-13 er udstedt fra Ankestyrelsen d. 31. maj 2013. 

Den fastslå, at der kan ydes hjælp efter servicelovens bestemmelse om merudgiftsydelse til dækning af udgiften til fornyelse af kørekort, hvis der er tale om en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse.


Læs mere om principafgørelsen under Lovgivning

Udgivet: 04-06-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk