socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ny rapport fra Kommunernes Landsforening

Foranalyse af de kommunale hjælpemiddeldepoter

Kommunernes Landsforening (KL) har fået udarbejdet en foranalyse af stordriftsfordele ved kommunal samdrift af blandt andet hjælpemiddeldepoter.


Formålet med foranalysen er at give landets kommuner inspiration og tilføre beslutningsgrundlag i forhold til arbejdet med at realisere kommunal stordriftsfordele.

 

Foranalysen er et spændende bidrag til diskussionen om fremtidens hjælpemiddeldepot – funktioner, processer, it-systemer, indkøb og organisering.

 

Læs hele analysen ”Foranalyse af stordriftsfordele på udvalgte kommunale områder” her (åbner nyt vindue).

Udgivet: 04-04-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk