socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Forslaget til en ny struktur for statsforvaltningerne

Forslaget vil indgå i forhandlingerne om finansloven

Regeringen har fremlagt sit forslag til en ny struktur for statsforvaltningerne, som for borgerne vil betyde kortere sagsbehandlingstider og mere ensartet sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal den nye struktur løse statsforvaltningernes økonomiske udfordring

 

Regeringens forslag til ny struktur for statsforvaltningerne vil blandt andet betyde, at:

  • De fem statsforvaltninger får én fælles ledelse med hovedkontor i Aabenraa. Statsforvaltningerne får på den måde en enklere ledelsesstruktur og én samlet administration.
  • Opgaver, der ikke kræver direkte borgerkontakt, samles og specialiseres. Ud over den fælles administration i Aabenraa er der bl.a. lagt op til et fælles call center på Bornholm, en fælles journaliseringsenhed i Ringkøbing, at byggesager fremover varetages i Nykøbing Falster, bidragssager i Ringkøbing og det kommunale tilsyn i København.
  • Behandlingen af klager, der i dag varetages af Beskæftigelsesankenævnene og De Sociale Nævn, bliver overført til Ankestyrelsen, og de to ankeinstanser, der findes i dag, slås sammen til én. 
  • Afdelingskontorerne i Ribe og Ringsted nedlægges. Til gengæld får borgerne mulighed for selv at vælge, hvilket center de vil anvende. I dag skal borgerne henvende sig inden for den region, de tilhører.
  • Statsforvaltningerne beskæftiger i dag knap 700 årsværk samlet. Når løsningen er indfaset, vil det være cirka 600 årsværk. Indfasningen løber frem til 2016.


Læs mere om forslaget på dknyt.dk (åbner nyt vindue)

Udgivet: 22-01-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk