socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Afgørelser som borgeren forstår

Hvordan skriver man en afgørelse som borgeren forstår?

AfgørelsesbrevKarsten Pedersen, ph.d. i tekstanalyse, har i sin bog ’Offentlig kommunikation i teori og praksis’ analyseret Ankestyrelsens bud på et afgørelsesbrev, og hans forslag til brevet er langt mere kortfattet end Ankestyrelsens.


I sin analyse af at skrive et afgørelsesbrev retter han en vis kritik mod Ankestyrelsens måde at formulere et afgørelsesbrev på. Karsten Pedersen peger på, at sproget i et afgørelsesbrev kan blive for juridisk og derfor svært for borgeren at forstå. Mange begreber i brevet er taget fra lovgivningen, og de er derfor kun forståelige for en lille fagkreds. Teksten i afgørelsesbrevet er meget lang, og der optræder mange uigennemskuelige ord, som ikke er rettet mod borgeren. Udfordringen går for borgen ud på at forstå begrundelsen for et eventuelt afslag.


Essensen af forfatterens forslag til et afgørelsesbrev er, at for at etablere en ægte kommunikation med borgeren, er den offentligt ansatte nødt til at tage udgangspunkt i borgerens situation og formulere sig herefter. Derfor bør der optræde så få fagudtryk som muligt.


Karsten Pedersen, er cand.mag. i engelsk og datalingvistik og har en ph.d. i tekstanalyse. Han har arbejdet både teoretisk og praktisk med kommunikation i sine ansættelser på CBS, Haslev Kommune og på Roskilde Universitet. Karsten Pedersen er i dag underviser i offentlig kommunikation.

 

Du kan blandt andet bestille Karsten Pedersens bog ’Offentlig kommunikation i teori og praksis’ her (åbner nyt vindue)

Udgivet: 10-10-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk