socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Færre søger om handicapbil

Læs Ankestyrelsens bilstatistik for 2011

HandicapbilAnkestyrelsens bilstatistik 2011 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • Der var i alt 3.133 ansøgninger om støtte til køb af bil. Et fald på 4 pct. i forhold til 2010, hvor der var 3.276 ansøgninger
  • Antallet af bevillinger faldt med 6 pct. i forhold til 2010, fra 1.898 til 1.776
  • Der gives oftere afslag ved førstegangsansøgning end ved ansøgning om genbevilling. 61 pct. af førstegangsansøgningerne ender ud med afslag, mens der ved ansøgning om genbevilling gives afslag i 21 pct. af tilfældene

Fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige kommuner var for førstegangsansøgninger faldet med 5,7 uger fra 2010 til 2011, hvor den var 33,8 uger. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden faldet med 2.5 uger til 28,8 uger.

 

Store forskelle mellem de enkelte kommuners sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid rækker over store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. 60 kommuner afgjorde sagerne mellem 21 og 40 uger. 14 kommuner afgjorde sagerne under 40 uger og 7 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over et år.

Oplysningerne stammer fra Ankestyrelsens hjemmeside
Udgivet: 02-07-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk