socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Fejljournalisering kan få vidtrækkende konsekvenser – også i bilsager

Ombudsmanden har afsluttet behandlingen af en sag, som viser, at det kan få alvorlige følger for borgerne, når en myndighed fejljournaliserer.

journal.jpgI en konkret sag har Arbejdsskadestyrelsen ved en fejl journaliseret en klage over en afgørelse på en anden borgers sag. Klagen blev behandlet som en genoptagelsesanmodning på den forkerte borgers sag i både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Til gengæld blev den rigtige sag ikke behandlet i næsten et år, før fejlen blev opdaget.

 

Men der er ikke kun i denne sag, at fejljournalisering kan få vidtrækkende konsekvenser. Det gælder også journalisering af bilsager. Det er væsentligt at bilsager journaliseres på den rigtige borger for at undgå ventetider – og ikke mindst for at undgå, at en borger får kendskab til fortrolige oplysninger om en anden person.

 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen udtaler følgende: ”Der vil naturligvis altid ske menneskelige fejl i den offentlige forvaltning. Men det er vigtigt at være ekstra opmærksom, når små fejl kan få store konsekvenser. Og det gælder nok især, hvor man er gået over til digital sagsbehandling. Her vil der ofte være færre menneskelige filtre til at opfange eventuelle fejl.”

 

På baggrund af den konkrete sag og nogle andre tilfælde, hvor der var sket fejljournaliseringer af dokumenter på andre borgeres sager, har ombudsmanden rejst en generel sag over for Beskæftigelsesministeriet om Arbejdsskadestyrelsens journalisering. Ministeriet har i den anledning iværksat forskellige undersøgelser, og ombudsmanden afventer nu en tilbagemelding fra ministeriet.

 

Læs hele artiklen på Ombudsmandens hjemmeside (åbner nyt vindue)

Udgivet: 26-04-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk