socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Hjælpemiddelinstituttet er en del af ViHS, Socialstyrelsen.

Hjælpemiddelinstituttet blev den 1. marts en del af Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS) i Socialstyrelsen. Det tidligere Hjælpemiddelinstitut vil i høj grad løse de samme opgaver som tidligere.

Hjælpemiddelinstituttet blev den 1. marts lagt sammen med det tidligere Videnscenter for Handicap- og Socialpsykiatri (ViHS) i Socialstyrelsen. Efter sammenlægningen hedder det nye videnscenter Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, og forkortes stadig ViHS.

Sammenlægningen er sket med henblik på at skabe større faglig synergi i Social- og integrationsministeriets arbejde inden for handicapområdet og for at opnå yderligere stordriftsfordele ved at undgå dobbeltadministration.

Læs mere om Socialstyrelsen på servicestyrelsen.dk (åbner nyt vindue)

For yderligere oplysninger, kontakt:
Kontorchef Bo Beck i ViHS, Socialstyrelsen,
på tlf.: 41 93 24 08.

Udgivet: 06-03-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk